תוצאות חיפוש
יחידת מידע : 103132
 
פרסום מס': 103132
סוג פרסום: מאמר
שפה: אנגלית
שם המחבר:
Kleper, Dvir   SAKA, NOA  
השתייכות מוסדית:
מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
מיקום: לא נמצא לעיון במכון סאלד
שנת פרסום: 2017
שם הפרסום:
General Ability or Distinct Scholastic Aptitudes? A Multidimensional Validity Analysis of the Psychometric Higher-Education Entrance Test.
 
כתב עת:
Journal of Applied Measurement
פרטים ביבליוגרפיים:
18(2), 2017, 194-214. 
כתובת באינטרנט: https://www.nite.org.il/files/reports/e16_08.pdf
תקציר: מטרה: לבחון באמצעות שני מחקרים את תוקף המבנה של מבחן הכניסה הפסיכומטרי להשכלה הגבוהה בישראל, ואת מבני הידע אותם הוא בוחן.// נבדקים: במחקר הראשון נותחו 4,799 מבחנים פיסכומטריים שהועברו בחודש דצמבר בשנת 2012. במחקר השני נותחו 3,704 מבחנים פסיכומטריים שהועברו בחודש ספטמבר בשנת 2012.// שיטה וכלי מחקר: במחקר הראשון עברו המבחנים ניתוח גורמים מגשש במטרה להעלות השערות בנוגע למבנה הפקטוריאלי של המבחן. במחקר השני בוצע למבחנים ניתוח גורמי מאשש, במטרה להשוות בין מודלים מתחרים.// מן הממצאים: במחקר הראשון נמצאה התאמה מיטבית למודל דו-שכבתי, המסביר את גורמי המבחן הפסיכומטרי. מודל זה כלל גם גורם יכולת כללית המסביר תתי-גורמים, וגם שלושה תתי-גורמים סכולסטיים. תתי-גורמים אלו כללו: יכולות הסקה מילולית; יכולת הסקה כמותית; ויכולת בשפה האנגלית. הניתוחים הסטטיסטיים שנערכו במחקר השני, ביססו את התוקף המבחין ואת התוקף המתכנס של המבחן על פי המודל הדו-שכבתי. ניתוחים אלו גם ביססו את מהימנותו. הממצאים מעלים את המסקנה כי המבחן הפסיכומטרי בישראל אכן מודד את הכישורים השונים אותם ביקשו מפתחיו למדוד.      
חיפוש לפי נושאים (תזאורוס): מבחני כושר  מיון סטודנטים  תוקף מבחנים 
בחר להדפסה/שמירה  
מסך קודם לרשימת התוצאות   שמור   הדפס   חזרה לדף החיפוש